Veivedlikehold

Veivedlikehold

Alle veier skal være framkommelige kl. 10.00 i uka og kl 09.00 i helgene og i jule-, vinter og påskeferiene.  Alle veier skal være framkommelige kl 18.00 hver kveld. Det betyr at man ikke kan påregne at veiene brøytes eller gruses på kveld eller natt.
Alle som kjører til Skrim må være klar over at selv om vi har et ganske strengt regime for brøyting og strøing, så kan framkommeligheten være redusert enkelte ganger. Dette gjelder særlig når det snør mye og ved "0-føre". Avtalene som er inngått med brøyterne innebærer ikke at de skal ha kapasitet til å holde veiene helt frie for snø når det snør tungt. Brukerne av veiene må også være klar over at det kan være glatt når det snør, og at det ikke er mulig å strø når det snør. Hurtigkjettinger eller lignende bør derfor være standardutrustning på biler som skal besøke Skrim.

Les mer om brøyting

skrimfoot