Tjenestetilbud

Tjenestetilbud

I dag finnes det mulighet for å kjøpe ved og en del hyttetjenester som måking av snø på taket, oppfyring og vasking.  Det er også muligheter for transport med snøscooter for de som fortsatt måtte trenge det. Ved hovedparkeringen på Skrim S er det et toalettanlegg som er tilgjengelig for allmennheten.

Kontaktinfo tjenestetilbud:
Transport sommer og vinterstid (snøscooter / ATV)
Jan Ivar Lindem :        907 66 661
Ivar Arneberg:            975 94 179
Tor Anton Grøtterud:  906 68 387
 
Vestfold Røde Kors er fast til stede alle helger og ferier fra jul til og med påske. Når hytta er betjent fungerer vakttelefon: 913 25 111
Skrim Sportskapell holder gudstjenester fast i påsken og ellers enkelte andre søndager gjennom året. Sportskapellet brukes også til vielser, barnedåper og man kan leie det til arrangementer. http://skrimsportskapell.kirkenorge.no/
Kontaktinfo Skrim Sportskapell: Efteløt menighetskontor: 32 86 61 82

skrimfoot