Brøyting på Skrim

Hvem brøyter hvor og når på Skrim?

Parkeringsplassen på Skrim en travel utfartsdag.

Veiene:
Alle adkomstveien til Skrim brøytes av H &SP Drift. Det dreier seg om Skrimveien, Grasdalsveien, Veleliveien, Digerhaugveien og Støleveien (Henning Pedersen (977 58 300), Sigvart Pedersen (911 48 877))
Hagaåsen, Øvre Hagaåsen, Bjørklundbrøttet, Haugmoseterveien, Haugmosetersletta, Orremyrveien, Bjørklundveien, Seterliveien og Fantenveien brøytes av Ole Røsholt (957 65 344) og Lars Halvard Wetterstad (958 47 019)
Fjellseterlia, Damveien, Nordveien og Fjellveiene brøytes av Halvor Waal (971 92 025)
Seterknatten, Digerhaugmyra og Middagslia øst for Digerhaugveien, samt Middagslia vest for Digerhaugveien brøytes av Anders Jarnes (913 00 714).

Alle disse veiene skal være framkommelige fra kl. 09.00 om morgenen. Alle veier skal være framkommelige kl 18.00 hver kveld i uka og kl 19.00 i helgene og i feriene.


skrimfoot