Skrim hytteeierforening

Skrim Hytteeierforening

hytteierforening

Skrim Hytteierforening, SHF, er en interesseorganisasjon for hytteeiere på Skrim, Omholtfjell. SHF står for drift og organisering av løypekjøring med innleiet moderne 2-spors løypemaskin som kjører gitte løypetraseer. Resten av løypenettet blir kjørt av Tønsberg Turistforening, hvor det ikke er gitt tillatelse for kjøring av løypemaskin. Løypekjøring er et av de mest utfordrende oppgaver for hytteeierforeningen, med et budsjett på ca. kr. 600.000.- pr. sesong, hvor vi er avhengig av bidrag fra alle, for å kunne opprettholde den førsteklasses standarden vi har nå. Løypegjengen gjør en fantastisk jobb!
SHF ønsker å være et bindeledd mellom hytteeiere og grunneiere/Skrim Hytteservice. Vi jobber også hele tiden med å tilrettelegge for best mulig forhold på Skrim som familieaktiviteter/turer, nye løypetraseer, sykkelstier, merking av stier/løyper, rasteplasser osv. Hytteeierforeningen har også bidratt med et anselig antall myrbruer i samarbeide med Tønsberg Turistforening, hvor disse har blitt lagt på dugnad.
En annen viktig samarbeidspartner er Røde Kors som står for sikkerheten for alle som ferdes i området.
Skrim Hytteeierforening står også på høringslisten til Kongsberg Kommune i forhold til nye reguleringsplaner og endringen som berører vårt område.
Vi er et høringsorgan for hytteeiere og er helt avhengig av innspill/ideer og tilbakemeldinger fra medlemmene. ALLE hytteeiere bør være medlem da vi arbeider for ALLES interesse.
Styret i SHF for 2016:
Svein Borge                   
Bent Voldstad    
Tor Bartnes
Oddvar Møller
Berit Solbakken
Hans Jørgen Vesterås

Innkalling til årsmøte 2016

login

skrimfoot