Brøyting på Skrim

Hvem brøyter hvor og når på Skrim?

Skrimveien, P-plass Skrim S, Grasdalsveien, Hagaåsen, Veleliveien, Igletjernveien, Bjørklundbrøttet, Bjørklundveien og Fantenveien brøytes av Sigvart R Pedersen m fl (911 48 877)
Seterliveien og Orremyrveien brøytes av Bjørn Anton Grøtterud (906 29694)
Damveien, Nordveien og Fjellveiene brøytes av Jan Ivar Lindem (907 66 661)
Veien til Seterknatten og Middagslia øst for Digerhaugveien brøytes av Anders Jarnes (913 00 714).
Middagslia vest for Digerhaugveien, P-plass Skrim N Digerhaug, Digerhaugveien og Støleveien brøytes av Ivar Arneberg (975 94 179)
Skrim Hytteservice har kontrakt med Pedersen og Arneberg om brøyting av adkomstveiene (Grasdalsveien, Skrimveien, Veleliveien, Digerhaugveien og Støleveien +  P-plass Skrim S Omholtfjell, P-plass Skrim N Digerhaug og P-plass Skrim N Støle).

Alle disse veiene skal være framkommelige fra kl. 10.00 i uken og kl 09.00 i helgene og i jule-, vinter og påskeferiene. Alle veier skal være framkommelige kl 18.00 hver kveld. Skrim S Omholtfjell P-plass må ikke i sin helhet være åpen hele sesongen, men det skal alltid være tilstrekkelig plass til besøkende og hytteeiere.

skrimfoot